PRIVACYBELEID

Welkom bij INDI!

INDI is eigendom van en wordt geëxploiteerd door INDI.nl B.V.

INDI hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie wij van u verzamelen, hoe wij deze verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als u de website blijft gebruiken nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding door u van die wijzigingen; controleer het beleid daarom regelmatig op updates. Dit privacybeleid is opgesteld en wordt gehandhaafd overeenkomstig alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving en in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - Europese verordening).

 1. ALGEMENE INFORMATIE

De persoonsgegevens van de gebruikers die worden verzameld en verwerkt via:

 • https://www.indi.nl
 • Sjors - INDI scan app (Android en iOS versie - Beschikbaar op Google Play en App store)

vallen onder de verantwoordelijkheid en last van:

INDI.nl B.V.
Helperpark 286-1, 9723 ZA, Groningen
Tel: +31 (0)88 0666 000
E-mail: klantenservice@indi.nl
BTW: NL 8512 04 430 B01
KvK: 54166632

(hierna "INDI" genoemd).

 2. SOORTEN VERZAMELDE INFORMATIE

De informatie die wij van onze gebruikers en klanten verzamelen, helpt ons om onze producten op doelmatige wijze te leveren en om de gebruikerservaring op de website te personaliseren en voortdurend te verbeteren. De soorten informatie die wij verzamelen zijn de volgende:

Informatie die u ons verstrekt  : U verstrekt informatie wanneer u inhoud zoekt, leest en bekijkt, een account aanmaakt, producten koopt en/of met ons communiceert via telefoon, Whatsapp, Freshchat, onze contactinformatie of via onze contactformulieren. Als gevolg van deze handelingen verstrekt u ons mogelijk de volgende informatie:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (inclusief WhatsApp-nummer)
 • Adres (i.v.m. verzending)
 • IP-adres
 • Betaalgegevens
 • alle aanvullende informatie over u die u ons rechtstreeks via onze website of indirect via onze website of online aanwezigheid verstrekt, zoals "cookies".

INDI zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, tenzij u die zelf verstrekt.

Automatisch verzamelde informatie: Door toegang tot en gebruik van de website verstrekt u ons automatisch de volgende informatie:

 • De apparaat- en gebruiksinformatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website
 • Uw IP-adres
 • Browser- en apparaatkenmerken
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL’s
 • Uw locatie
 • Welke delen van de website u gebruikt en hoe vaak

Als u de website bezoekt via een mobiele telefoon, verzamelen wij de volgende informatie:

 • ID mobiel apparaat
 • Model en fabrikant
 • Besturingssysteem
 • Versie-informatie
 • IP-adres

Onze klantenservice: Om u snel van dienst te kunnen zijn via onze klantenservice, maken wij gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens en maken wij notities van het gesprek. Deze notities van uw contact met ons worden bewaard om ons te helpen uw vragen te beantwoorden, analyses uit te voeren en onze diensten te verbeteren.

Reparatie/Garantie/Retourneren: Wij bieden een aantal product- reparatie-, garantie- en retourservices. Om te bepalen of uw product in aanmerking komt voor garantie of reparatie, gebruiken wij uw bestelgegevens en de door u verstrekte persoonlijke informatie.


Betaalgegevens: Uw credit/debit cardgegevens of betaalgegevens worden door Adyen (betaalplatform dat beschikbaar is op de website) verwerkt, dat uw gegevens met de grootst mogelijke bescherming behandelt en beveiligt en uitsluitend met als doel om de aankoop van de producten te verwerken. INDI behoudt zich het recht voor om elk betaalplatform te contracteren dat op de markt beschikbaar is en dat uw gegevens behandelt uitsluitend met als doel om de aankoop van de producten te verwerken.

Zie hier het privacybeleid van Adyen:


Wedstrijden: Als u deelneemt aan een promotiecampagne of prijsvraag, zullen wij u om een aantal gegevens vragen, zoals uw naam, adres en e-mailadres. De verwerking van deze gegevens, door ons of door derden, vindt plaats ten behoeve van de promotiecampagne/prijsvraag en voor het samenstellen van analyses op basis van de verzamelde gegevens. Dit stelt ons in staat de promotiecampagne uit te voeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Ook meten wij op deze manier de respons op onze promotiecampagnes.

Kredietwaardigheidstoets: Wanneer u klant bij ons wordt en wanneer u op rekening betaalt, kunnen wij, of door ons ingeschakelde derden, uw kredietwaardigheid testen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken wanneer dat nodig is om misbruik of illegale activiteiten op onze website te voorkomen. Wij zijn verplicht deze informatie te verstrekken op basis van bijvoorbeeld overheids- of justitiële regelgeving of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een juridische (straf)procedure.

Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics geleverd door Google Inc. USA ("Google"). Via deze tool en technologieën worden bepaalde soorten informatie verzameld en geanalyseerd, met inbegrip van IP-adressen, apparaat- en software-identificaties, verwijzende en afsluitende URL’s, het gebruik van functies en statistieken, gebruiks- en aankoopgeschiedenis, media access control-adres (MAC-adres), mobiele unieke apparaatidentificaties, en andere soortgelijke informatie door middel van het gebruik van cookies. De door Google Analytics gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken de gegevensverzameling van Google Analytics om de website en onze dienstverlening te verbeteren.

Raadpleeg hier het privacybeleid van Google:


Facebook Pixel: Onze website maakt gebruik van de Facebook Pixel. Via de Facebook Pixel kunnen wij gebruikersinformatie verzamelen voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken de Facebook Pixel voor de volgende doeleinden:

 • Verzamelen van statistieken over onze website (bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een pagina heeft bezocht).
 • Verzamelen van informatie over uw interactie met onze website (bijvoorbeeld of u links op onze website hebt geopend of gevolgd).
 • Personaliseren van online diensten en marketingcommunicatie.
 • Afstemmen van advertenties op gebruikers en het optimaliseren van reclamecampagnes.

De informatie die via de Facebook Pixel wordt verzameld, wordt door Facebook verzameld en opgeslagen en wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Door de informatie die wij via de Facebook Pixel verzamelen, wordt de gebruiker niet persoonlijk geïdentificeerd en zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke in dit privacybeleid en het privacybeleid van Facebook zijn opgenomen.

Raadpleeg hier het privacybeleid van Facebook:


Automatische informatie.

Sociale media: Op onze website vindt u links en functies die gekoppeld zijn aan verschillende sociale netwerken, waarin u uw informatie kunt delen.

Het is raadzaam om het privacybeleid en de gegevensbescherming te raadplegen van elk sociaal netwerk dat op onze website wordt gebruikt.


 3. HOE LANG UW GEGEVENS DOOR ONS WORDEN BEWAARD

Persoonsgegevens die door gebruikers en klanten via de website worden verstrekt, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om onze verplichtingen jegens u als klant na te komen. INDI kan worden toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet is ingetrokken. Bovendien kan INDI verplicht zijn persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Om die reden kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaringstermijn.

 4. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

In het algemeen gebruiken we de informatie die we verzamelen voornamelijk om onze huidige website en producten te leveren, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren. Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze site is verzameld zoals hieronder beschreven en elders in dit Beleid beschreven in verband met:

 • Identificatie van u als gebruiker in ons systeem.
 • Beschikbaar stellen van de app (Sjors - INDI scan app, beschikbaar op Google Play en App store)
 • Registratie van de gebruiker.
 • Verwerking van betalingen.
 • Levering van producten.
 • Beheer van retourzendingen en terugbetalingen.
 • Het organiseren van de wedstrijden en het uitreiken van de prijzen.
 • Controleren van de kredietwaardigheid van onze cliënten.
 • Verbeteren van onze producten, website, en de manier waarop wij ons bedrijf runnen.
 • Het begrijpen en de verbetering van uw ervaring met het gebruik van onze website en producten.
 • Reageren op uw opmerkingen of vragen via ons ondersteuningsteam.
 • U sturen van gerelateerde informatie, waaronder bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten.
 • Met u communiceren over komende evenementen, aanbiedingen en nieuws over producten en diensten die door INDI en onze geselecteerde partners worden aangeboden.
 • Marketingdoeleinden van INDI.
 • Uw informatie koppelen aan of combineren met andere informatie die wij van derden krijgen, om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Frauduleuze, ongeoorloofde of illegale activiteiten beschermen, onderzoeken en ontmoedigen.

 5. HOE INFORMATIE DOOR ONS WORDT GEDEELD

De zorgvuldige omgang met persoonlijke informatie van onze klanten en gebruikers is een belangrijk en wezenlijk onderdeel van onze activiteiten. In geen geval zullen wij informatie verkopen of delen met derden zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, klant of eigenaar van de persoonlijke gegevens. Wij delen gebruikers- en klanteninformatie alleen en uitsluitend zoals hieronder beschreven.

Derden dienstverleners. Wij maken gebruik van de diensten van derden om bepaalde functies namens ons en via onze website en diensten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen (Adyen), het bouwen van het platform en hosten van de website, het leveren van producten (verzendbedrijven), het verzenden van e-mails, het analyseren van gegevens (Google Analytics), het maken van advertenties (Facebook, Google), het verlenen van marketinghulp, en het leveren van zoekresultaten en links.

Deze diensten en hulpmiddelen van derden kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te voeren, maar mogen die informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Informatie die met deze diensten van derden wordt gedeeld, wordt behandeld en opgeslagen in overeenstemming met hun betreffende privacybeleid en ons privacybeleid.

Overdracht onderneming. In het geval dat INDI een andere entiteit opricht, met een andere onderneming fuseert of door een andere onderneming wordt overgenomen, zal uw informatie hoogstwaarschijnlijk worden overgedragen. INDI zal u een e-mail sturen of een opvallende kennisgeving op onze website plaatsen voordat uw informatie onder een ander privacybeleid komt te vallen.

Bescherming van INDI en anderen. Wij geven persoonlijke informatie vrij wanneer wij van mening zijn dat dit gepast is om te voldoen aan de wet, om onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van INDI, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude en verlaging van het kredietrisico.

Met uw toestemming. Anders dan uiteengezet in dit beleid, zult u bericht ontvangen wanneer persoonlijk identificeerbare informatie over u naar derden zou kunnen gaan, en u heeft alsdan de mogelijkheid ervoor te kiezen de informatie niet te delen.

Anonieme informatie. INDI gebruikt de anonieme browsinggegevens die automatisch door onze servers wordt verzameld, hoofdzakelijk om ons te helpen de website te beheren en te verbeteren. Wij kunnen ook gezamenlijke anonieme informatie gebruiken om informatie over de website te verstrekken aan potentiële zakelijke partners en andere niet-geaffilieerde entiteiten. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

E-mailadres. Het door u aan ons verstrekte e-mailadres voor het ontvangen van onze e-mailberichten zal nooit aan derden worden verhuurd of verkocht.

 6. BESCHERMING VAN UW INFORMATIE

Wij trachten de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, waarmee de door u verstrekte informatie wordt gecodeerd. Als transacties op de website worden verwerkt, wordt transactie-informatie gecodeerd van en naar de website verzonden met behulp van SSL-verbindingen die aan de industrienorm voldoen, om dergelijke informatie tegen onderschepping te helpen beschermen. Wij beperken de bevoegde toegang tot uw persoonlijke informatie tot die personen die een legitiem doel hebben om die informatie tot zich te nemen teneinde producten of diensten aan u te leveren en de personen die u gemachtigd hebt om toegang te hebben tot dergelijke informatie.

INDI volgt algemeen aanvaarde industrienormen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst door INDI. Geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Daarom kunnen wij, hoewel INDI ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 7. RECHTEN

Gebruikers die via onze website informatie verstrekken, hebben als betrokkenen en eigenaars van gegevens het recht om hun informatie in te zien, te rectificeren, te downloaden of te wissen, en om bepaalde vormen van verwerking van hun informatie te beperken en daar bezwaar tegen te maken. Bepaalde rechten zijn algemeen van toepassing, andere slechts in bepaalde beperkte omstandigheden. Wij beschrijven deze rechten hieronder:

 • Toegang en overdraagbaarheid: om toegang te krijgen tot en te weten welke informatie op onze servers is opgeslagen, kunt u ons uw verzoek sturen via onze contactinformatie.
 • Rectificeren, Beperken, Begrenzen, Verwijderen: U kunt uw informatie ook rectificeren, beperken of verwijderen.
 • Recht op informatie: Gebruikers van onze website zullen op verzoek worden geïnformeerd over welke gegevens wij verzamelen, hoe deze worden gebruikt, hoe lang deze worden bewaard en of deze worden gedeeld met derden.
 • Bezwaar maken: Wanneer wij uw informatie verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen zoals hierboven uitgelegd, of in het algemeen belang, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen wij de verwerking van uw informatie stopzetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om de verwerking voort te zetten of wanneer dit om wettelijke redenen noodzakelijk is.
 • Toestemming intrekken: Wanneer u eerder toestemming hebt gegeven, zoals om ons toe te staan uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw gegevens op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming bijvoorbeeld intrekken door uw instellingen bij te werken. In bepaalde gevallen kunnen wij uw informatie blijven verwerken nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, indien wij daarvoor een wettelijke basis hebben of indien uw intrekking van uw toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.
 • Klacht: Als u een klacht wilt indienen over het gebruik door ons van uw informatie (en onverminderd eventuele andere rechten die u hebt), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Gebruikers kunnen al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactinformatie of de contactpagina.
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering: websitegebruikers kunnen ons verzoeken een afschrift te verstrekken van de geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren indien zij van mening zijn dat gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Gebruikers of eigenaars van de persoonlijke informatie die zij via de website verstrekken, kunnen bovenstaande rechten op hun persoonlijke informatie te allen tijde en zonder enige beperking uitoefenen door ons hun verzoek toe te zenden via onze contactinformatie.

 8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN KINDEREN ONLINE

Wij voldoen aan de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - Europese verordening), met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van minderjarigen. Hoewel de website en de producten beschikbaar zijn voor alle leeftijden, verzamelen wij geen informatie van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de betreffende toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Als u erachter komt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat een minderjarige ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd, zullen wij stappen ondernemen om die informatie te verwijderen, de account van die persoon te beëindigen en de toegang tot de account van die persoon te beperken.

 9. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN INFORMATIE

Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u bezitten onjuist of onvolledig is, gelieve ons dan zo snel mogelijk te schrijven of te e-mailen. Wij zullen alle onjuist bevonden informatie onmiddellijk corrigeren. U kunt uw informatie op elk gewenst moment wijzigen, aanpassen, corrigeren en verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactinformatie. Om u af te melden voor e-mails van INDI, volgt u de instructies die in de e-mail staan. Uw verzoek zal binnen 48 uur verwerkt moeten zijn.

10. DERDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit Privacybeleid, heeft dit document alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie die INDI van u verzamelt. Als u uw informatie bekendmaakt aan anderen, hetzij andere gebruikers of leveranciers op INDI, kunnen er andere regels van toepassing zijn op het gebruik door hun of bekendmaking van de informatie die u aan hen bekendmaakt. INDI heeft geen controle over het privacybeleid van derden en u bent, waar van toepassing, onderworpen aan het privacybeleid van die derden. INDI is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van andere websites op het internet, ook niet voor websites die gelinkt zijn aan of van de INDI site. INDI raadt u aan vragen te stellen voordat u uw persoonlijke informatie aan anderen verstrekt.

11. CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen of bezorgd bent in verband met dit Privacybeleid en de behandeling en beveiliging van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina of via de onderstaande contactgegevens:

INDI.nl B.V.
Helperpark 286-1, 9723 ZA, Groningen
Tel: +31 (0)88 0666 000
E-mail: klantenservice@indi.nl
BTW: NL 8512 04 430 B01
KvK: 54166632

Versie maart 2024