hide me
header

Rema Hijscertificaten

Rema

In het dagelijks leven hebben we op vele gebieden te maken met veiligheid, waarbij de hijs- en hefmiddelen niet vergeten moeten worden. In de ‘hijswereld’ bestaan twee begrippen, namelijk ‘boven de haak’, bijvoorbeeld (bovenloop)kranen en ‘onder de haak’, de overige hijs- en hefmiddelen zoals handkettingtakels, kettingwerk en platenhijsklemmen.


Wet- en regelgeving

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat hijs- en hefmiddelen vallen onder gevaarlijk gereedschap. Wanneer deze middelen niet in goede staat verkeren, kunnen lasten naar beneden komen, met alle gevolgen van dien. Het onderhouden, controleren en inspecteren zijn daarom van levensbelang. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Het is verplicht hijs- en hefmiddelen minstens één keer per jaar te laten inspecteren door een deskundige, waarbij een keurbewijs, zoals een certificaat, aanwezig moet zijn.


Inspectie via INDI. Ook op locatie

Je kunt je hijs- en hefmiddelen via INDI laten inspecteren bij een erkende instantie, zoals REMA. REMA is aangesloten bij de Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen (EKH). De mogelijkheid bestaat om je middelen bij je op locatie te laten inspecteren/certificeren. Het voordeel van inspecteren op locatie is dat je je hijs- en hefmiddelen slechts een beperkte tijd niet kunt gebruiken. De keurmeester kan je ook adviseren bij het gebruik van je hijs- en hefmiddelen, bijvoorbeeld bij het aanslaan van een last.


Inspectie en keuringstermijnen voor hijs- en hefmiddelen kunnen als volgt onderverdeeld worden:


Hijscertificaten
  • Dagelijkse visuele inspectie door de gebruiker
  • Onder dagelijkse visuele inspectie wordt verstaan dat de gebruiker voor gebruik het hef- of hijsmiddel controleert op zichtbare gebreken en beschadigingen en vervolgens beoordeelt of het hef- of hijsmiddel veilig inzetbaar is.


  • Jaarlijkse inspectie door een deskundige
  • Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan het door een deskundige laten opnemen van de toestand waarin een hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordelen of het verantwoord is het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig te gebruiken. Wettelijk dient de inspectie van hef- en hijsmiddelen tenminste één keer per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige. Deze termijn is sterk afhankelijk van de intensiviteit en/of de wijze van gebruik, vaak dient eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.


  • Jaarlijkse of vierjaarlijkse gehele keuring, inclusief beproeven door een erkende instantie
  • Onder keuren inclusief beproeven wordt verstaan het opnemen en beoordelen van de toestand van een hef- of hijsmiddel door middel van beproeven door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis heeft. Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgelegde (afkeur)maatstaven, wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is.


Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd? Wij kunnen vrijblijvend een aanbieding voor je maken. Neem voor meer informatie contact op met INDI.