hide me
header

Over INDI

INDI is een webshop met technische onderdelen en gereedschappen. We leveren aan de hele keten, van inkoper tot professionele eindgebruiker. Ons assortiment bestaat uit meer dan 450.000 artikelen. We maken het verkrijgen van technische onderdelen én kennis toegankelijk voor iedereen. Dit doen we eenvoudig, betrouwbaar en snel. Met deze onderdelen en kennis kunnen onze klanten de levensduur van bestaande machines en processen verlengen en zorgen voor nieuwe technische oplossingen.


Het verhaal van INDI

Wat zien we?

Als mensheid gaan we op een verwoestende manier met onze aarde om. Als we zo doorgaan, is er geen leefbare toekomst meer voor ons. Daarom moet het roer om. We worden de komende jaren uitgedaagd door noodzakelijke transities zoals die van energie en grondstoffen. Technisch talent is hierin essentieel, maar ook gelijk de bottleneck. Door een gebrek aan techneuten gaan deze veranderingen niet snel genoeg. Kortom, we hebben al het (potentiële) technische talent keihard nodig voor oplossingen en innovaties!

INDI Vos

Waarom, hoe, en wat?

Technisch talent is dus essentieel voor onze samenleving van morgen. Als INDI voelen we ons verplicht om – met het groeiend tekort aan handige handen en knappe koppen in de techniek –  onderdeel van de oplossing te zijn.


Onze purpose is:
Al het technische talent in de wereld laten werken aan een toekomstbestendige samenleving.

WAAROM?

HOE?

Dit doen we door technische kennis en onderdelen voor iedereen toegankelijk te maken.

Wij leveren technische onderdelen.

WAT?

Verleden, heden en toekomst

Historie

Techniek als motor van de vooruitgang

Techniek speelt een essentiële rol in de vooruitgang van de mensheid. Dit begon al met de uitvinding van het wiel, maar sinds de industriële revolutie treedt er een vliegwieleffect op. De werkdag werd verlengd door de uitvinding van de gloeilamp, waardoor we productiever werden en steeds meer spullen gingen maken. Afstanden werden kleiner door steeds beter vervoer, waardoor de migratie over de wereld explosief toenam. En landbouwmechanisatie zorgde ervoor dat steeds meer mensen te eten kregen, waardoor de bevolking groeide en groeide. Telde de aarde rond het jaar 1800 minder dan 1 miljard mensen, nu zijn het er al zo’n 8 miljard. De afgelopen 11 jaar zijn er zelfs 1 miljard mensen bij gekomen.

Dit succes, deze technologische vooruitgang, heeft alleen ook een keerzijde. De manier waarop wij techniek hebben ingezet, zorgt dat we in onbalans leven met de natuur. We zijn verder weg van de natuur geraakt en dit heeft negatieve gevolgen voor ons leven op aarde. Als we zo doorgaan, betekent dit het einde van onze samenleving.

Techniek triangle

De gewenste situatie

Techniek is de oplossing

De urgentie van het vinden van oplossingen voor ons leven op aarde is duidelijk. En we weten dat er geen ‘kort door de bocht’-oplossing is. Wij geloven dat techniek een essentiële rol speelt bij het oplossen van deze problemen. Als mens zijn we in staat om goede oplossingen te verzinnen en uit te voeren, als we er maar genoeg handige handen en knappe koppen voor hebben. Daarom moeten we onze technische kennis en kracht bundelen. Als wij de klimaatverandering willen keren, een energietransitie willen maken en een kringloopeconomie willen realiseren, dan moeten we talent, techniek én natuur verbinden. We moeten dus mét – en niet tégen – de natuur werken. Maar… zonder de inzet van techniek gaan we het niet redden.

De oplossing

Techniek delen is het vermenigvuldigen van mogelijkheden

Techniek is essentieel om de noodzakelijke transities, zoals de energie- en grondstoffentransitie, mogelijk te maken. Dat begint met het delen van technische kennis, en techniek voor iedereen toegankelijk maken. Want delen is vermenigvuldigen. Met de kracht van talentvolle techneuten neemt de kans op het vinden en inzetten van technische oplossingen voor problemen exponentieel toe. Daarom wil INDI de toegang tot technische kennis en tools zo makkelijk mogelijk maken. We zetten mensen in beweging om samen technische oplossingen te creëren voor hun leefomgeving van morgen.

Waar INDI zich hard voor maakt

Zelfredzaam worden door het democratiseren van techniek

Maak technische kennis, grondstoffen, materialen en gereedschappen toegankelijk, zonder barrières en vrij voor iedereen. Inspireer en motiveer door kansen te laten zien en te denken in mogelijkheden. Bundel wereldwijd de krachten om onze transities te versnellen. Denk daarbij aan het verduurzamen van de voedselproductie en het verminderen van het energie- en grondstofverbruik door hergebruik, recycling, reparatie en minder consumptie.

Met de democratisering van techniek zet INDI mensen in hun kracht en maakt ze zelfredzaam en onafhankelijk. Zo krijg je de regie over je eigen welzijn, welbevinden en leefomgeving.

INDI uil

Het geheim van INDI

Ons geheim? De mensen die bij INDI werken! INDI is een team dat bestaat uit de beste professionals in zijn of haar vak. We hechten veel waarde aan blije collega’s. Want dat zijn de helden van INDI.

Benieuwd hoe wij werken? Lees het hier!

Het INDI DNA