Disclaimer


Alhoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt INDI.nl B.V. geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor onjuistheden of vergissingen in de hier aangeboden informatie. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Op basis van eventuele onjuiste informatie komt geen overeenkomst tot stand. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, zal niet op ons verhaald kunnen worden. Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere websites en de aanwezigheid van dergelijke links impliceert geen aanbeveling van die websites door ons.

INDI.nl B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere aankondiging haar assortiment en prijzen te wijzigen.