Privacy- en cookieverklaring


Cookies


Privacy


INDI.nl B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen van bezoekers via bijvoorbeeld e-mail, telefoon of door het gebruik van de website. In deze privacy- en cookieverklaring staat hoe we omgaan met deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waar gebruiken wij deze voor?
We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Levering van je bestelling
  Voor je bestelling hebben wij je (bedrijfs)naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Deze gegevens zijn nodig om je bestelling uit te voeren, je op de hoogte te kunnen houden en om je bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Mijn account
  Voor een account op onze website wordt er naar een aantal gegevens gevraagd, waaronder je (bedrijfs)naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen. Daarnaast bewaren wij gegevens over je eerdere bestellingen, zodat je deze eenvoudig terug kan vinden in je account. We verwerken deze persoonsgegevens om je bestelproces mogelijk te maken en te verbeteren.
 • Onze klantenservice
  Om je via onze klantenservice snel te kunnen helpen, maken we gebruik van de door jou opgegeven persoonsgegevens en maken we aantekeningen van het gesprek. Deze aantekeningen van je contact met ons worden bewaard om ons te helpen bij de beantwoording van je vraag, het opstellen van analyses en bij de verbetering van onze diensten.
 • Reparatie/garantie/retouren
  We bieden een aantal services rondom reparatie, garantie en retouren van onze producten. Om te bepalen of je product voor garantie of reparatie in aanmerking komt, maken we gebruik van je bestelgegevens en de door jou opgegeven persoonsgegevens.
 • Nieuwsbrieven
  Je persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres, surf- en bestelgedrag, worden opgeslagen in ons bestand. Hierdoor kunnen we je gericht informatie sturen. Alleen voor dit doel worden je gegevens gebruikt. We gaan zorgvuldig met je gegevens om en je gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Onderaan iedere e-mail staat de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrieven.
 • Prijsvragen
  Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij een aantal gegevens van je zoals bijvoorbeeld je naam, adres en e-mailadres. De verwerking hiervan, eventueel door derde partijen is ten behoeve van de actie/prijsvraag en voor het samenstellen van analyses op basis van de verzamelde informatie. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze acties.
 • Profilering & gepersonaliseerde advertenties
  We kunnen bij je bezoek aan onze website gegevens over je verzamelen, analyseren en dit combineren met je klantnummer en klantgegevens zodat wij een klantprofiel van je kunnen samenstellen. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om je interesses te analyseren. Zo kunnen we je aanbod verder personaliseren door o.a. het tonen van gepersonaliseerde advertenties.
 • Verbetering van onze website en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor kunnen wij, of een door ons ingeschakelde derde partij, je vrijblijvend benaderen om te vragen of je mee wilt doen aan een klant- of marktonderzoek.
 • Kredietwaardigheidstoets
  Wanneer je klant bij ons wordt en wanneer je op rekening betaalt kunnen wij, of door ons ingeschakelde derde partijen, je kredietwaardigheid toetsen. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens opslaan en verwerken wanneer dit nodig is om misbruik of illegale activiteiten op onze website te voorkomen. Wij zijn verplicht deze gegevens te verstrekken op grond van bijvoorbeeld overheids- of justitiële voorschriften of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van een juridische (strafrechtelijke) procedure.

Hoe gaan wij om met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de verstrekking hiervan aan derde partijen?
Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons hebt en gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Wij nemen dan ook passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast bewaren wij je gegevens uiteraard niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verder zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Wij stellen je gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor:
 • de uitvoering van je bestelling;
 • het beantwoorden van je vragen;
 • het bieden van garanties en repareren van onze producten;
 • het verbeteren van onze website en/of diensten;
 • het bieden van acties en prijsvragen en de analyses hiervan;
 • het doen van klant- of marktonderzoek;
 • het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden;
 • het incasseren van facturen.

Daarnaast zullen wij je persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en je gegevens goed te beveiligen. Wij hebben hiervoor dan ook passende afspraken met deze derde partijen gemaakt. Daarnaast maken wij alleen gebruik van derde partijen buiten de Europese Unie, wanneer deze partijen eenzelfde beschermingsniveau bieden als vereist binnen de Europese Unie.

Let op: Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen je dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites van derden te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Kan deze privacy- en cookieverklaring nog worden aangepast?
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Je kunt deze verklaring op de website raadplegen voor meer informatie. Wij raden aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat te doen bij klachten over de gegevensverwerking door INDI.nl B.V.?
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens. Dit kun je doen bij de bevoegd toezichthouder van je land.

Hoe kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen?
Je hebt het recht om de gegevens die wij over je verzameld hebben in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te laten verwijderen. Je kunt daartoe rechtstreeks contact met ons opnemen per e-mail via klantenservice@indi.nl.

Hoe kan er contact met INDI.nl B.V. worden opgenomen?
Heb je, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

INDI.nl B.V.
Adres: Potklei 5, 9351 VS, Leek
Tel: +31 (0)88 0666 000
E-mail: klantenservice@indi.nl
BTW: NL 8512 04 430 B01
KvK: 54166632


Versie augustus 2018