Privacy Policy INDI B.V.


Introductie
INDI.nl B.V. (“INDI.nl”) vindt het belangrijk om de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website te beschermen. Persoonsgegevens van haar klanten en websitebezoekers worden op een beveiligde plaats opgeslagen en worden met zorg behandeld. INDI.nl houdt zich aan alle van toepassing zijnde wetten en regels in verband met het verzamelen, behandelen en bewaren van deze informatie.

Persoonsgegevens
In het kader van het in stand houden en gebruik van deze website wordt door INDI.nl informatie verzameld en opgeslagen. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten die door u vrijwillig is verstrekt, of andere algemene informatie in verband met bezoeken aan deze website die is verzameld en geregistreerd zonder dat deze informatie herleid is of kan worden tot individuele bezoekers. De persoonlijke gegevens kunnen omvatten; contactgegevens (n.a.w., leeftijd, geslacht, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer) bedrijfsgegevens, gegevens omtrent wijze van betalen, facturen, bestelde producten of producten waarin u hebt getoond geïnteresseerd te zijn. Het doel van de andere algemene informatie die verzameld wordt is de kwaliteit en het functioneren van de website te verbeteren ten behoeve van de gebruikers. Deze informatie kan ook gebruikt worden om met hun toestemming op specifieke gebruikers gerichte informatie op de website aan te bieden. De informatie wordt tevens gebruikt om verkooptransacties met u aan te gaan en uit te voeren, daarmee samenhangende diensten te leveren, onze interne processen te verbeteren, en om klanten met hun toestemming over (nieuwe) producten en diensten te informeren van INDI.nl. De informatie wordt ook aan derden verstrekt die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor ander doeleinden dan hierboven genoemd. Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor die doeleinden

Gebruik van uw emailadres door INDI.nl
Wij zullen uw emailadres alleen gebruiken om u als klant te informeren over producten en diensten van INDI.nl die interessant voor u zouden kunnen zijn, mits u toestemming heeft gegeven. Als u die e-mails niet langer wenst te ontvangen kunt u zich daarvoor op ieder gewenst moment afmelden op de hierna aangegeven wijze. INDI.nl houdt zoveel als mogelijk rekening met uw voorkeuren bij het verstrekken van diensten en informatie. Als u niet langer informatie wenst te ontvangen over (nieuwe) producten en diensten via post, email en dergelijke kunt u zich daarvoor afmelden middels email of een brief aan ons.

De contactgegevens van INDI.nl B.V. zijn:
INDI.nl B.V.
Potklei 5
9351 VS Leek
Tel: +31 (0)88 0666 000
Fax: +31 (0)88 0666 099
Email: info@indi.nl

KVK: 541 666 32
BTW: 8512 04 430 B 01
IBAN: NL47 ABNA 050 30 74 500

Verzoek om inzage en correctie persoonlijke gegevens
U kunt te allen tijde inzage vragen in de persoonlijke gegevens die wij van u houden. Indien informatie volgens u incorrect is, kunt u verzoeken die te laten wijzigen. Wij zullen een dergelijk verzoek altijd behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten. Een dergelijk verzoek kunt u aan ons richten per email of brief aan ons hiervoor genoemde (email)adres.

Gebruik van cookies op deze website
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die aan u gestuurd worden en die uw browser tijdelijk op uw computer opslaat. Deze cookies maken het mogelijk voor u om via deze website producten te bestellen en voor ons op anonieme basis bezoekersgedrag te volgen en analyseren om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

De cookies waarvoor wij uw toestemming vragen worden gebruikt:
   Om bezoekersgedrag te kunnen analyseren om de inhoud en de functionaliteit van de website aan te passen en te verbeteren
   Om bezoekers gericht aanbiedingen te kunnen doen of die onder hun aandacht te brengen
   Om het mogelijk te maken om bezoekers toegang tot en gebruik van sociale netwerken te verlenen

De eerste keer dat u deze website bezoekt wordt u gevraagd of u het gebruik van deze cookies wilt toestaan. Als u daarna een andere keuze wilt maken ten aanzien van het toestaan van het gebruik van cookies, kunt u dat doen door uw voorkeur te wijzigen op uw persoonlijke pagina, onder “Mijn Gegevens” - “Mijn Profiel” - “Gebruikers instellingen”. Als u de keuze hebt ingesteld om deze cookies niet toe te staan, worden deze niet gebruikt bij uw bezoek van de website.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden. IND.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verzamelen en gebruiken van informatie door die derde partijen. Indien u verdere informatie wenst verzoeken wij u de privacy statement (indien beschikbaar) van de website die u bezoekt te lezen.

Aanpassing Privacy Policy
INDI.nl behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy zonder aankondiging aan te passen. Kijkt u daarom regelmatig of u bekend bent met de laatste versie van INDI.nl’s Privacy Policy.

Deze privacy Policy is voor het laatst aangepast op januari 2013